iPhone Reparatie Uden en haar vertegenwoordigers ontdoen zich via onderstaande disclaimer van de volgende verantwoordelijk- en aansprakelijkheden:

Met bezoek en gebruik van deze website stem je automatisch met deze disclaimer in. iPhone Reparatie Uden en haar vertegenwoordigers zijn vrij om de inhoud van de website en deze disclaimer aan te passen zonder publieke berichtgeving.

De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld, echter bezoek en gebruik is op eigen risico. iPhone Reparatie Uden streeft ernaar om de informatie op deze website zo juist en waarheidsgetrouw actueel te houden, maar kan niet garanderen dat deze informatie altijd juist, volledig of actueel zal zijn; de informatie op de website (in de ruimste zin van het woord), kan fouten bevatten of achterhaald zijn.

iPhone Reparatie Uden is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van informatie op deze website. Handelingen op basis van informatie op deze website, of door ons verstrekte informatie verricht, komen voor eigen rekening en risico van de bezoeker en de klant. Op grond van fouten of achterhaalde informatie kan geen overeenkomst met iPhone Reparatie Uden tot stand komen.

iPhone Reparatie Uden controleert de inhoud die gebruikers van de website op onze website plaatsen niet gegarandeerd, maar kan deze desgewenst aanpassen of verwijderen. Voor opmerkingen en klachten over de inhoud van deze website kan contact op worden genomen via info@iphonereparatieuden.nl

Gebruik van deze website biedt geen aanspraak op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers en die van de gebruikers van onze website. iPhone Reparatie Uden behoudt zich alle rechten met betrekking tot de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan aangevraagd worden via info@iphonereparatieuden.nl

iPhone, iPod en iPad en alle afgeleide namen en beelden, zijn geregistreerde merknamen en beeldmerken van Apple Inc.

Samsung Galaxy en alle afgeleide namen en beelden zijn geregistreerde merknamen en beeldmerken van de Samsung Group en vallen onder het copyright van genoemde organisaties.

iPhone Reparatie Uden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebruik of verveelvoudiging van deze merknamen of beeldmerken, aldus het copyright.